Om tot realistische en voor jou écht juiste antwoorden te komen op de vragen waarmee je geconfronteerd wordt, begeleid ik je helder in kaart te brengen wat er aan de hand is.

De relatie met jezelf en je geschiedenis; je lichaam, je schaduwkanten en je kwaliteiten én het grotere geheel waar je deel vanuit maakt, houden we in het vizier en nemen we mee in het onderzoek dat we aangaan. Door patronen met moed en aandacht te kunnen doorbreken voel je je vrijer om het leven vorm te geven, gegeven de grenzen die er zijn.

Direct toepasbare handvatten en waar nodig dieper inzicht gaan hand in hand in het proces dat we aangaan.

Therapie en Coaching

Je hebt in toenemende mate last van gevoelens van frustratie, verdriet, woede of angst. Mogelijk voel je je prikkelbaar en soms somber als gevolg daarvan. Je merkt dat je eigenlijk steeds bezig bent de gevoelens de baas te blijven en het kost je steeds meer energie; dat heeft een averechts effect op hoe je je voelt en hoe je bent in relatie met (belangrijke) anderen. Tijd om het roer in handen te nemen en op onderzoek uit te gaan? Niet de ‘quick-fix’ maar open en eerlijk gaan zien wat er is en gaan ontdekken wat je wérkelijk voelt, wil en kan. We gaan samen opzoek, jij weet de weg, ik help je die te vinden.

Meer over Therapie en Coaching →

Werken en samenwerken

Werk is een wezenlijk deel van ons leven – een plek waar we tot bloei kunnen komen die essentieel is voor ons gevoel van geluk en welbevinden. Als er sprake is van disbalans of frustratie op het werk, of conflicten die niet worden opgelost, raken we vastgedraaid. Dat kost bakken energie, het werk lijdt eronder en je voelt je steeds minder veerkrachtig. Een situatie die kan leiden tot conflicten en burn out. Voor niemand wenselijk. Helderheid verkrijgen in een veilige omgeving creëert ruimte om constructief aan de slag te gaan. Van herstel naar veerkracht en effectieve samenwerking.

Meer over Werkgerelateerde klachten →