Werken en samenwerken

Conflicten op het werk of samenwerkingsproblemen

We kunnen wel denken: “ach, het is maar werk” – maar als je je bedenkt hoeveel tijd van de week je op het werk bent, of ermee bezig bent, realiseer je je misschien dat werk een belangrijk onderdeel uitmaakt van je leven. Werkvervulling is één van de factoren die maakt dat we ons gelukkig of tevreden voelen. Als er dus voortdurende issues zijn tussen collega’s, is het belangrijk hiermee aan de slag te gaan. Niet in de laatste plaats omdat goede relaties op de werkvloer mede bepalend zijn voor de kwaliteit en effectiviteit van het werk dat gedaan moet worden.

Conflicten kunnen zich manifesteren tussen mensen op gelijkwaardige posities, maar ook tussen leidinggevenden en werknemers. In beide gevallen kan het zinvol zijn een mediator of gespreksleider in te schakelen om uit te werken waar het om gaat en tot een oplossing te komen. Van belang is dat beide partijen instemmen met deze interventie in de wetenschap dat ik als mediator of gesprekleider te allen tijde onpartijdig zal zijn en zal handelen in dienst van de effectiviteit van het gesprek.

Ook kan het dat de samenwerking niet goed loopt. Mogelijk dat dat zich niet laat zien in expliciete conflicten, maar bijvoorbeeld juist door een gebrek aan overleg en contact waaronder de effectiviteit en kwaliteit van het werk lijdt. En daardoor ook het gevoel van welbevinden van de werknemers en de sfeer op de werkvloer verminderd is. Deze beide zaken hebben een versterkende invloed op elkaar.
Dat kan beter! Door met elkaar in gesprek te gaan op een nieuwe manier is het mogelijk om uit deze impasse te komen.

Individuele coaching

In een werk-gerelateerd coachingstraject maken we een analyse van wat er aan de hand is – waar gaat het mis en wat ligt daaraan ten grondslag. Dat kunnen zaken zijn die gaan over de communicatie, de veelheid van het werk, het team waarin je zit, enzovoort. Doorgaans zijn er meerdere oorzaken als het niet lekker loopt op het werk.
Ik heb aandacht voor persoonlijke kwaliteiten en ook wensen. Ik werk graag in een omgeving waarin werknemers hun eigen, passende, verantwoordelijkheid krijgen en dragen – en hierin gefaciliteerd zijn. Én waarin de leiders dat ook doen – zodat ook een gezamenlijk veld van verantwoordelijkheid kan ontstaan voor het goed functioneren van het bedrijf.
Als er sprake blijkt te zijn van een burn out ziet het traject er anders uit, omdat er sprake moet zijn van herstel voor dat andere issues aangepakt kunnen worden.

Mogelijk maken doelen die we in gesprek met je leidinggevende formuleren deel uit van het traject. Doelen moeten reëel en haalbaar en zijn. We spreken af hoeveel sessies we met elkaar zullen hebben, waarna we een evaluatiemoment hebben. Mogelijk maakt daar ook een evaluatie met de leidinggevende deel vanuit – daarover maken we van te voren heldere afspraken. Ik zal buiten je om geen contact hebben over ons traject met je werkgever en de inhoud van onze gesprekken blijven vertrouwelijk.

Burn out

“Ik kan niet meer! Heb ik een burn out?”
Het is een pittige realisatie, je voelt dat het niet meer gaat. Je merkt het aan je lichaam, je voelt je prikkelbaar, slaapt slecht, ligt te piekeren, je concentratievermogen is verminderd, het lukt je niet je werk af te krijgen of het huishouden te doen. Je bent gewoonweg ‘op’. Je stemming is niet wat het was, je ervaart minder plezier en weinig geduld. Je gedachten gaan alle kanten op en probeert uit alle macht de boel te managen en in de hand te houden. Terwijl je ook merkt: het gáát niet meer.

Misschien merk je het zelf als eerste, misschien dat je partner of iemand anders het opmerkt. Het gaat in ieder geval niet goed. Hoe hard je je best ook doet. Want waarschijnlijk doe je dat: je uiterste best om alles toch nog voor elkaar te krijgen.
Hoe lastig ook: de beste manier om nu je best te doen is waarschijnlijk door hard aan de bel te trekken. Bij je werkgever, bij je partner, bij een goede vriend of vriendin. En door hulp te zoeken.
Herstel van energie en veerkracht zijn de eerste zaken waaraan we zullen werken. Daarna volgen inzicht en werkhervatting.

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?
Neem dan graag contact met me op via het contactformulier.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook: 06 48520825/contact@anneruthvanhasselt.nl.