Praktische informatie

Tarieven

Particulier
Individuele sessie – € 105,50/uur (sessies duren een uur, tenzij anders afgesproken)
Relatie/systeem sessie – 90 minuten: €140,-

Mocht het wenselijk of noodzakelijk zijn, dan is er de mogelijkheid een sessie aan huis of op locatie te doen. Indien de reistijd meer dan 30 minuten totaal is, breng ik daarvoor reiskosten in rekening.

Tarieven zijn inclusief voorbereiding en mogelijk tussentijds contact via mail of anderszins. Mochten we een structureel mail- of belcontact afspreken, dan spreken we daar een tarief voor af.

Mocht het zo zijn dat de kosten een belemmering opleveren, laat het me weten, dan komen we samen tot een passend tarief.

Zakelijke/betaald door de werkgever
Voor trajecten die betaald worden door de werkgever, kom ik eerst op gesprek om gezamenlijk te bepalen hoe het traject eruit zal zien. Bij een persoonlijk coachings traject kan een evaluatiegesprek met werkgever en werknemer daar deel vanuit maken. We maken afspraken op welke wijze deze evaluatie wordt gevoerd – waarbij we evalueren op gezamenlijk bepaalde doelen (niet op de inhoud van de gevoerde gesprekken met de werknemer).
Afhankelijk van het afgesproken traject maak ik een passende offerte op en besluiten we of we met elkaar in zee gaan.